POSTIGNUT DOGOVOR – OD 2018. KREĆU OTPREMNINE ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE

Jučer, 30. ožujka 2017. godine, u Ministarstvu unutarnjih poslova održan je sastanak predstavnika reprezentativnih sindikata koji djeluju u MUP-u s ministrom unutarnjih poslova g. Vlahom Orepićem. Tema sastanka je bila priprema za provedbu odluke Hrvatskog sabora o prestanku odgode primjene članka 21. Zakona o policiji od 2018. godine (otpremnine policijskih službenika prilikom odlaska u mirovinu). […]

Jučer, 30. ožujka 2017. godine, u Ministarstvu unutarnjih poslova održan je sastanak predstavnika reprezentativnih sindikata koji djeluju u MUP-u s ministrom unutarnjih poslova g. Vlahom Orepićem.

Tema sastanka je bila priprema za provedbu odluke Hrvatskog sabora o prestanku odgode primjene članka 21. Zakona o policiji od 2018. godine (otpremnine policijskih službenika prilikom odlaska u mirovinu).

Obzirom na broj policijskih službenika koji sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih osoba u pravosuđu mogu ostvariti pravo na mirovinu te na financijske mogućnosti, jasno je kako nakon prestanka odgode primjene odredbe o otpremninama (od sljedeće godine) ne postoji namjera da se u budućnosti navedena odredba suspendira u bilo kojem trenutku. Navedeno ostavlja mogućnost i samim policijskim službenicima da na neki način mogu planirati, sukladno svojim životnim, socijalnim i drugim planovima, trenutak podnošenja zahtjeva za odlazak u mirovinu.

Sukladno dogovoru, planirano je da se kao prvi korak utvrde namjere i želje policijskih službenika koji ostvaruju uvjete za podnošenje zahtjeva za odlazak u mirovinu u kojem razdoblju u budućnosti planiraju podnijeti zahtjev kako bi se „snimila“ situacija na terenu. Temeljem navedenih informacija pristupit će se pripremi kriterija koji moraju biti pravični.

Izvor: Sindikat policije

POPULARNE KATEGORIJE