PALA ODLUKA Kreće nova revizija pretvorbe i privatizacije – lokalni šerifi i ratni profiteri sve bliže Remetincu

Kako doznajemo, uskoro slijede smjene u DORH-u, a time dolazi i kraj apsolutnim zastarama kaznenog progona a tako i zaštitnicima lokalnih šerifa. Ozbiljno se razmišlja i novoj revizii pretvorbe i privatizacije, a obzirom da je u državnom proračunu veliki deficit, Vlada Tomislava Oreškovića planira isti puniti  na temelju Prijedloga direktive o zamrzavanju i oduzimanju imovinske […]

Kako doznajemo, uskoro slijede smjene u DORH-u, a time dolazi i kraj apsolutnim zastarama kaznenog progona a tako i zaštitnicima lokalnih šerifa.

Ozbiljno se razmišlja i novoj revizii pretvorbe i privatizacije, a obzirom da je u državnom proračunu veliki deficit, Vlada Tomislava Oreškovića planira isti puniti  na temelju Prijedloga direktive o zamrzavanju i oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima.

Razrješenje jdenog broja djelatnika DORH-a, Mladena Bajića s mjesta glavnog državnog odvjetnika, ostavka Željke Pokupec kojom je preduhitrila svoju smjenu i to radi sumnje u niz zloporaba i kršenja zakona o kaznenom postupku, zakona o državnom odvjetništvu i poslovnika državnog odvjetništva, odluka Ustavnog suda, najave povećanog Europskog nadzora  u pogledu poštivanja Povelje o temeljnjim ljuskim pravima unutar EU-a, kao i Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava, Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije i drugih oblika kriminala, organiziranog i gospodarskog koji je u Hrvatskoj detektiran djelom i u državnim institucijama, sve upućuje na promjene u dosadašnjem načinu funkcioniranja DORH-a. DORH-u se stavlja na teret statistika predmeta koji su otišli u zastaru, a evidentirani su u nalazima državne revizije u predmetima pretvorbe i privatizacije. Jedan broj nalaza Državne revizije, koji se odnosi na kuponsku privatizaciju,  površni su, moglo bi se reći, naručeni kako bi se pogodovalo određenim interesnim grupacijama. Za građane Republike Hrvatske nepodnošljivi su prirezi i porezi koje im vlade kontinuirano serviraju, u predizbornim kampanjama obećavaju i borbu protiv kriminala  iz pretvorbe i privatizacije. Moćni utjecaj lokalnih tajkuna na političke stranke, kroz financiranja i kadroviranja enorman je u odnosu na utjecaj državnih institucija prema pojedincima koji su do danas bili nedodirljivi. Tomislav Karamarko kao prvi dopredsjednik Vlade zadužen je za nacionalnu sigurnost, on ima primjedbi na rad Državnog odvjetništva koje je definirano kao samostalno i neovisno pravosudno tijelo koje je ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona. Dakle, postoje tri funkcije državnog odvjetništva, a to su: progon počinitelja kaznenih djela, zaštita imovine Republike Hrvatske i svojevrsna zaštita ustavnosti i zakonitosti. Budući da nam je poglavje pravosuđa bilo najveći problem pri ulasku u EU jasna je poveznica i posljedica “bezgrešnosti” hrvatskih državnih odvjetnika i sudaca te njihove nedodirljivosti. Nedodirljivost vodi u podložnost i korupciju, a nečinjenje i djelovanje putem dnevno političkih utjecaja postalo je pravilo, a ne iznimka. Državno odvjetništvo treba biti nedodirljivi stup, a ne arhiva spisa koji čekaju zastaru. Pretvorba privatizacija, banke, razni Toweri, Mladinea, HAC, Fimi media, Perković, Linić, Mertzel, Vidošević….ostaje gorak okus da se pravda zagubila u prašnjavim ladicama državnog odvjetništva, a nama je možda donesu neki drugi europski sudovi…

Koja će Vlada tada biti na čelu države i odgovarati za štetu ostaje pitanje, ali dok se ne počne obračunavati s pravosudnom mafijom čini se da će plaćati milijunske iznose sudovima u Strasbourgu za koje su krivi neki “nedodirljivi” toliko bahati i beskrupulozni da se vide čak kao suci Ustavnoga suda…. Površno izvješće o obavljenoj reviziji pretvorbe i privatizacije za Hotele Jadran, Ploče izradio je Područni ured Osjek u kolovozu 2004 godine. Analizom nalaza nailazimo na podatke koji ukazuju na gospodarski kriminal  predstavnika državnih institucija, da pobrojimo neke činjenice iz nalaza koje upadaju u oči: Razvojni program donesen je uz prvu odluku o pretvorbi u lipnju 1992. i nije mijenjan, procjena vrijednosti Poduzeća obavljena je uz uporabu različitih metoda procjene,odnosno procjena je napravljena mješovitom metodom, kombinacijom procjene tržišne vrijednosti poduzeća. Suglasnost na namjeravanu pretvorbu dao je Fond rješenjem od 2. travnja 1996. Prema rješenju, procijenjena vrijednost Poduzeća iznosi 107.115.000,00 kn ili 28.950.000,- DEM. Financijski izvještaji sastavljeni su za sve godine od podnošenja dokumentacije radi davanja suglasnosti na namjeravanu pretvorbu Fondu (lipanj 1992.) do obavljanja revizije pretvorbe (lipanj 2004.). U Društvu nema izvorne dokumentacije o opisanim transakcijama jer je dokumentaciju, prema potvrdi oprivremenom oduzimanju predmeta broj 511-03-04/4-3282/95 od 5. rujna 1995., privremenooduzelo Ministarstvo unutarnjih poslova Policijska uprava dubrovačko-neretvanska, Odjel kriminalističke policije, osim temeljnice (T 370 od 26. travnja 1996. koja je evidentirana s 31. prosinca 1995.) kojom su ulaganja u vrijednosne papire u iznosu 1.489.943,50 USD otpisana odlukom upravnog odbora donesenom 30. travnja 1996., te su u poslovnim knjigama u 1995. iskazani rashodi po osnovi ispravka vrijednosti ulaganja u vrijednosne papire u iznosu 8.386.444,98 kn. Povodom opisanih transakcija Općinsko državno odvjetništvo u Metkoviću provelo je istragu (rješenje o provođenju istrage broj Kio-130/97 od 21. studenoga 1997.), a vođen je i kazneni postupak protiv direktora Poduzeća Rade Maršića koji je rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske Broj: IV-Kž-110/02-3 od 11. srpnja 2002. obustavljen zbog nastupanja apsolutne zastare kaznenog progona (koja je nastupila završetkom 2000.).

Ugovor o kupoprodaji autokampa Dalmacija u Zaostrogu zaključili su 13. veljače 2002.Društvo i HBOR s društvom Abacus d.o.o. iz Vrgorca i  Dragom Mikulićem, svaki za ½  polovinu suvlasničkog dijela nekretnine. U vrijeme zaključivanja ugovora zemljišnoknjižni vlasnik predmetnih nekretnina bio je upisan HBOR, radi osiguranja novčane tražbine po kreditu zaključenom 25. ožujka 1999. u iznosu 19.000.000,00 kn između HBOR i Društva. Ugovorena je kupoprodajna cijena u iznosu 1.002.000,00 EUR koju su kupci dužni, prema nalogu prodavatelja, uplatiti na račun HBOR-a na ime otplate navedenog kredita. HBOR se obvezao dati brisovnu izjavu za upis brisanja HBOR-a kao fiducijarnog vlasnika. Prema evidencijama Društva, kupci su u cijelosti podmirili ugovorenu obvezu. Prema elaboratu, procijenjena vrijednost autokampa Dalmacija iznosila je 1.344.362,- DEM. Procijenjene su nekretnine označene kao k.č. 3014/1, 3014/3 i 3014/4, površine 14 517 m5, upisane u z.k.ul. broj 1201, k.o. Zaostrog. U kupoprodajnom ugovoru navedene su nekretnine označene kao k.č. zgrada 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700 te k.č. zemljišta 3014/1 i 3014/3, površine 13 784 m5, upisane u z.k.ul. broj 1201, k.o. Zaostrog.

Ugovor o kupoprodaji turističkog naselja Morenia u Podaci zaključili su 23. rujna 2002.Društvo i HBOR s društvom Abacus d.o.o. iz Vrgorca. U vrijeme zaključivanja ugovora kao zemljišnoknjižni vlasnik predmetnih nekretnina bio je upisan HBOR, radi osiguranja novčane tražbine po kreditu zaključenom 25. ožujka 1999. u iznosu 19.000.000,00 kn između HBOR I Društva. Ugovorena je kupoprodajna cijena u iznosu 1.550.000,00 EUR koju je kupac dužan,prema nalogu prodavatelja, uplatiti na račun HBOR-a na ime otplate navedenog kredita. HBOR se obvezao dati brisovnu izjavu za upis brisanja HBOR-a kao fiducijarnog vlasnika.Prema evidencijama Društva, kupac je u cijelosti podmirio ugovorenu obvezu. Prema elaboratu, procijenjena vrijednost turističkog naselja Morenia iznosila je 3.955.904,- DEM. Procijenjene su nekretnine označene kao k.č. 1582/4 i 1584/2, površine 9 685 m5, upisane u z.k.ul. broj 1120, k.o. Podaca, a u kupoprodajnom ugovoru navedene su nekretnine označene kao k.č. zgrada 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426 i 427, te k.č. zemljišta 1582/4 i 1584/2, površine 9 543 m5, upisane u z.k.ul. broj 1120, k.o. Podaca. Postupci privatizacije obavljeni su u skladu sa zakonskim odredbama, osim što se za postupak prijenosa dionica PIF-u Expandia na temelju ugovora o nadoknadi dionica u programu kuponske privatizacije, ne može dati ocjena o ispravnosti postupka do okončanja sudskog postupka Fond je u lipnju 1999. s PIF-om Expandia zaključio ugovor o nadoknadi dionica u programu kuponske privatizacije, prema kojem je na PIF Expandia prenio 391 738 dionica Društva, u zamjenu za dionice drugih trgovačkih društava koje je PIF Expandia stekao u programu kuponske privatizacije. Društvo je odbilo upis prijenosa dionica na PIF Expandia, uz obrazloženje da PIF Expandia nije ispunio uvjete za upis u knjigu dionica predviđene statutom, prema kojima se upis može izvršiti samo na temelju ugovora ovjerenog kod javnog bilježnika. PIF Expandia je podnio Trgovačkom sudu u Dubrovniku u listopadu 2001. Tužbu protiv Društva radi upisa u knjigu dionica. Presudom Trgovačkog suda u Dubrovniku od 24. listopada 2002. odbijen je tužbeni zahtjev PIF-a Expandia i utvrđeno je da je ugovor o nadoknadi dionica u programu kuponske privatizacije ništavan i ne proizvodi pravni učinak. Tragom poslovnih malverzacija Ladislava Šošića i Marije Šošić, poduzeća Abacus d.o.o. Vrgorac, Ugovora iz predmeta Z-100/97 Općinskog suda Vrgorac, koji ima čitav niz apsolutno nezakonitih postupaka, Predmet Krivaja Zavidović Makarska, Predmet DP Duhan Vrgorac, Predmet  Kio-130/97 od 21. studenoga 1997.), a vođen je i kazneni postupak protiv direktora Poduzeća Rade Maršića koji je rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske Broj: IV-Kž-110/02-3 od 11. srpnja 2002. obustavljen zbog nastupanja apsolutne zastare kaznenog progona (koja je nastupila završetkom 2000.)…  sve upućuje na promjene u dosadašnjem načinu funkcioniranja DORH-a. Tomislav Karamarko kreće u obračun s kriminalom iz pretvorbe i privatizacije  zato što Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije,kazneni progon se može poduzeti i nakon isteka rokova za zastaru kaznenog progona iz članka 95. stavka 1. i članka 96. stavka 6. Osnovnog Krivičnog zakona Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 53/91., 39/92. i 91/92.), odnosno iz članka 19. stavka 1. i članka 20. stavka 6. Kaznenog zakona . Da li će zakon bti primjenjen i prema ovom uzorku lokalnog Makarsko-Vrgoračko-Pločanskog šerifa vrijeme će pokazati…

POPULARNE KATEGORIJE

Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Vidi više

Cookies Kolačići (COOKIES) Kako bi ova web stranica radila ispravno te da bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na Vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (cookies) . Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu, no prema odredbama Europske unije od 25. ožujka 2011. obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne. Što je kolačić? Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Kolačići mogu spremati širok raspon informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili adresa e-pošte). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promjeniti postavke internetskog preglednika tako da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, da pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internetskog preglednika i slično. Kako onemogućiti kolačiće Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem internetskome pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite internetski preglednik koji koristite. Chrome Firefox Internet Explorer 11 Internet Explorer 7, 8, 9, 10 Safari Opera Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama Vipneta. Što su privremeni kolačići? Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju. Što su stalni kolačići? Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i zaporka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama. Što su kolačići od prve strane? Kolačići prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu. Što su kolačići treće strane? Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili bilo koje druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje interneta u marketinške svrhe. Da li objektivno.hr koristi kolačiće? Da, s primarnim ciljem kako bi naše web stranice vam omogućile bolje korisničko iskustvo. Kakve kolačiće koristi objektivno.hr i zašto Privremeni kolačići (engl. Session cookies) – to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internetski preglednik. Objektivno.hr ih koristi da omogući pristup sadržaju i omogući stvari koje možete učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na objektivno.hr. Trajni kolačići (engl. Persistent cookies) – obično imaju datum isteka daleko u budućnosti te će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Objektivno.hr koristi trajne kolačiće za funkcionalnosti kao što su “Ostanite prijavljeni”, što korisnicima olakšava pristup stranicama kao registriranom korisniku. Također koristimo trajne kolačiće kako bi bolje razumjeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati stranicu prema vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika. Da li na web-stranici ima kolačića treće strane? Ima nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići postavljeni su za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Za mjerenje posjećenosti objektivno.hr koristi Google analytics. Ako želite onemogućiti da vam navedeni servis spremaju kolačiće, možete to učiniti: Google Analytics Opt-out. Objektivno koristi kolačiće u svrhu oglašavanja vlastitih proizvoda i usluga, te usluga i proizvoda svojih partnera koji bi korisnika mogli zanimati. Prikazivanje oglasa koje korisniku dostavlja objektivno.hr ili partner omogućuje se putem kolačića koje objektivno.hr, odnosno treća strana može postaviti u Web-preglednik korisnika. Korisnik uvijek može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg Web preglednika. Dodatne informacija oko isključivanja kolačića Trenutno postoji nekoliko web-stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. http://www.allaboutcookies.org/ http://www.youronlinechoices.eu/

Close