JE LI DOŠLO VRIJEME DA GRAD DUBROVNIK POMOGNE DPDS-u DA POPRAVI TONER?!

Udruga „Društvo prijatelja dubrovačke starine“ (DPDS) sa prihodom cca 60.000.000,00 kn donira Gradu Dubrovniku cca 500.000,00 kn, a ne odgovara na upite jer im se zamrznuo toner, a možda i e-mail Redakcija Objektivno uputila je Gradu Dubrovniku i Udruzi „Društvo prijatelja dubrovačke starine“ novinarski upit dana 22. studenog 2019. god. vezano za pitanje poslovanja „Društva […]

Udruga „Društvo prijatelja dubrovačke starine“ (DPDS) sa prihodom cca 60.000.000,00 kn donira Gradu Dubrovniku cca 500.000,00 kn, a ne odgovara na upite jer im se zamrznuo toner, a možda i e-mail

Redakcija Objektivno uputila je Gradu Dubrovniku i Udruzi „Društvo prijatelja dubrovačke starine“ novinarski upit dana 22. studenog 2019. god. vezano za pitanje poslovanja „Društva dubrovačke starine“ u sklopu teme koju obrađuje -poslovanje udruga na području RH.
Želeći naše čitatelje izvjesiti o načinu poslovanja Udruga, postavljena je nekolicina pitanja u smjeru načina raspolaganja sredstvima Udruge, međutim do današnjeg dana nije dobiven odgovor.

Na Portalu dubrovackidnevnik.rtl.hr 5. prosinca 2019. god. objavljen je članak iz kojeg proizlazi da je djelatnik DPDS-a izjavio kako im faks ne radi iz razloga što se ‘toner smrznuo’ jer ga nisu koristili.
Da DPDS ne koristi samo faks već vjerojatno ni e-mail govori činjenica kako Redakcija Objektivno nije zaprimila nikakav odgovor na svoj novinarski upit, pa čak ni kurtoazan e-mail o potvrdi primitka.

Budući da DPDS kao Udruga koja svake godine uprihoduje čak cca 60.000.000,00 kn od kojih je u 2018. god. cca 500.000,00 kn donirala Gradu Dubrovniku postavlja se pitanje kako DPDS nema sredstava za popravak faksa, vjerojatno onda niti e-maila ili pak za plaće djelatnika s obzirom da oni ne rade svoj posao i ne odgovaraju na službene upite.
Ne bi li Grad Dubrovnik, prema kojem je DPDS bio tako velikodušan u prošloj godini, mogao sada uzvratiti ‘uslugu’ pa donirati sredstva DPDS-u kako bi popravili svoja ‘sredstva za komunikaciju’ te omogućili javnosti da se upozna sa njihovim poslovanjem koje je svakako hvalevrijedno ako se uzmu u obzir značajni prihodi koje ostvaraju.
S obzirom na to da odgovor nismo mogli dobiti od DPDS-a u nastavku članka pročitajte sami postavljena pitanja te probajte doći do vlastitih odgovora budući da DPDS ne želi otkriti tajnu svoga poslovnog uspjeha niti način na koji svojim novčanim sredstvima raspolaže.

POPULARNE KATEGORIJE