Connect with us

Upišite traženi pojam

Ivan Penava
Ivan Penava
Ivan Penava

Top Tema

INTERVJU IVAN PENAVA: Grad Vukovar je zasigurno jedno od najisplativijih mjesta za ulaganje u Republici Hrvatskoj zbog brojnih pogodnosti koje nudi poduzetnicima, a što oni i prepoznaju

U podužem intervjuu gradonačelnik Vukovara i predsjednik Domovinskog pokreta progovorio je o razlozima zašto je Vukovar proglašen najboljim gradom za mlade, gdje je još sve unatoč brojnim poteškoćama ipak zabilježen veliki napredak u razvoju Vukovara otkako njime upravlja od 2014. godine. Odgovorio je na kritike SDSS-a i oporbenog HDZ-a te izrazio podršku svom stranačkom kolegi Stipi Mlinariću za osnivanjem Centra dr. Ivana Šretera.

Nedavno je grad Vukovar proglašen „Najboljim velikim gradom u RH“ u kategoriji „Obrazovanje, mladi, demografija i socijalna politika“ koje temeljem detaljnih analiza provode Hanza Media i portal gradonačelnik.hr. Možete li nam izdvojiti neke od realiziranih projekata i provedenih mjera radi kojih je Vukovar i nagrađen.

Grad Vukovar nerijetko se svrstava u sam vrh hrvatskih gradova kada je riječ o izdvajanjima za obrazovanje, mlade i demografiju.

Prema istraživanjima koji su temeljeni na podacima Ministarstva financija RH, podacima FINA-e o izvršenju proračuna u 2021. godini te analizama portala gradonačelnik.hr, Grad Vukovar zauzeo je 5. mjesto u RH prema izdvajanjima za obrazovanje. Kada govorimo o 2020. godini i izdvajanjima za obitelj i djecu, Grad Vukovar zauzeo je 3. mjesto s izdvojenih 193,75 kuna po glavi stanovnika te 9. mjesto s izdvojenih 2,19% ukupnih rashoda gradskog proračuna.

Socijalna osjetljivost Grada Vukovara očituje se u raznim demografskim mjerama, a Grad Vukovar kontinuirano, već dugi niz godina veliku pažnju posvećuje mjerama koje su usmjerene na demografiju, socijalne komponente, obitelj i mlade.

Poznato je kako su naknade Grada Vukovara za novorođenu djecu povećane 2021. godine te iznose za 1. dijete 4.000 kuna uz dodatnih 4.000 kuna za opremanje novorođenog djeteta, za 2. dijete 7.000 kuna te za 3. i svako iduće dijete 10.000 kuna.

Vukovar bilježi najveći broj rođenih beba u posljednjih 25 godina. Već u prvoj polovini godine bilježi se rekordan broj poroda. Naime, nikada ranije od mirne reintegracije nije dosegnut broj od 200 poroda već sredinom lipnja. Dok cijela Slavonija pa i Hrvatska, padaju u brojevima poroda, Vukovar je u lipnju bilježio rast od 20 posto.

Grad Vukovar prvi je grad u RH koji je uveo jedinstvenu demografsku mjeru sufinanciranja režijskih troškova obiteljima s troje i više djece do 16 godina starosti. Kroz ovu mjeru obiteljima s troje i više djece sufinanciraju se režijski troškovi u mjesečnom iznosu od 550,00 kuna. 2018. godine, kada je mjera uvedena koristilo ju je 123 kućanstva, a danas se taj broj penje do 178.

Cijena dječjeg vrtića je među nižim u Hrvatskoj pa roditelji mjesečno plaćaju 490 kuna za prvo dijete, 441 kunu za drugo dijete, dok je za treće i svako sljedeće dijete vrtić besplatan.

Također, od ove godine je putem EU projekta, „Vrtić za bolji život“, a imajući u vidu i potrebe roditelja, osigurana druga smjena u vukovarskim dječjim vrtićima.

U Vukovaru posljednjih godina gradski dječji vrtići bilježe stalni i kontinuirani porast upisane djece.

Neovisna istraživanja Vukovar ponovno svrstavaju na vrh ljestvica, a ovoga puta riječ je o upisanom broju djece u vrtiće. Istraživanje je proveo portal gradonačelnik.hr, a među 103 grada koja su sudjelovala u istraživanju Vukovar bilježi izuzetno pozitivne rezultate!

Vukovar je tako po pitanju trenda povećanja prvi put upisanih vrtićaraca u pedagošku 2022./2023. godinu u odnosu na 2021./2022., a gledajući apsolutne brojke, zauzeo visoko 2. mjesto s 35 više upisane djece u vrtiće.

Podsjetimo kako je prošle godine 182 djece po prvi puta upisano u vukovarske dječje vrtiće, dok je ove godine taj broj 217, što čini povećanje od 19,2%.

Grad Vukovar godinama osnovnoškolcima osigurava potreban školski materijal – radne bilježnice, likovne mape, atlase, kutije za tehničku kulturu, bilježnice s motivima grada Vukovara, preobuku – cvičke i tenisice tvrtke Borovo d.d. te likovne kutije za učenike prvih razreda. Kroz projekt „Bez brige za užinu“ kojeg financira nadležno ministarstvo osigurava se besplatna prehrana svim učenicima u riziku od siromaštva. Grad Vukovar osigurava i asistente u nastavi je ove godine za nešto više od 40 učenika na raspolaganju 33 asistenta.

U 6 od 7 osnovnih škola (očekuje se od 2. polugodišta i u posljednjoj obnovljenoj školi N. Andrića) uveden je produženi boravak, za svu dječicu Vukovara neizostavni su božićni paketići, a za najuspješnije osnovnoškolce i besplatna ljetovanja na Jadranu.

Kroz srednjoškolsko obrazovanje Grad Vukovar mlade podupire potpunim financiranjem karte gradskog autobusnog prijevoza te sufinanciranjem karte međugradskog autobusnog prijevoza, ali i stipendiranjem učenika srednjih škola deficitarnih zanimanja u visini od 400 kuna.

Studente s područja grada Vukovara pomaže stipendijama od 500 do 1000 kuna, sufinancira međugradski prijevoz redovitih studenata na području dvije županije – VSŽ i OBŽ, a one najbolje koji akademsku godinu završe s prosjekom 4.50 do 5.00 Grad Vukovar nagrađuje novčanim iznosom od 1000 kuna, a od ove godine nagrada je povećana na 1.250,00 kuna.

Za istaknuti je i kako su završeni radovi na obnovi nove zgrade Veleučilišta Lavoslav Ružička Vukovar. Studenti vukovarskog veleučilišta „Lavoslav Ružička“ uskoro će uživati najviše standarde obrazovanja preseljenjem u novu, obnovljenu zgradu Radničkog doma u gradskoj četvrti Borovo naselje. Naime, Grad Vukovar je putem Intervencijskog plana, odnosno uz EU sredstva, osigurao obnovu zgrade Radničkog doma te njenu prenamjenu u prostore  veleučilišta. Njegova ukupna vrijednost iznosi 66.439.727,54 kuna.

Uspješno se provodi i program stambenog zbrinjavanja potrebnih kadrova na području Vukovara, pa je tako u posljednje 3 godine ovim modelom dodijeljeno 59 kadrovskih stanova.
Po kojim je još parametrima vidljiv značajan napredak Grada Vukovara otkako obnašate dužnost gradonačelnika?

Napredak Grada Vukovara ogleda se u brojnim parametrima i sferama našeg djelovanja.

Zasigurno ga najbolje možemo gledati kroz povećanje broja zaposlenih koji iz godine u godinu kontinuirano raste.

Uspoređujući prosjek broja zaposlenih u Vukovaru temeljem podataka HZMO-a, u posljednjih 6 godina (od 2017.g. do 31. listopada 2022.g.) u Vukovaru brojimo 1213 radnih mjesta više.

Riječ je o kontinuiranom porastu iz godine u godinu, u prosjeku za 300 radnih mjesta godišnje. Prosjek broja zaposlenih 2021. godine iznosio je 10.433, a godinu ranije 10.078, što je povećanje za 355 radnih mjesta, odnosno 3,52%.

U 2022. godini, također bilježimo rast gdje od siječnja 2022. godine do 31. listopada 2022. godine brojimo 359 radnih mjesta više. 

Grad Vukovar je sjedište Vukovarsko-srijemske županije te zasigurno jedno od najisplativijih mjesta za ulaganje u Republici Hrvatskoj zbog brojnih pogodnosti koje nudi poduzetnicima, a što poduzetnici i prepoznaju.

Grad Vukovar godinama dodjeljuje potpore poduzetnicima, a od 2015. godine do danas iz proračuna Grada Vukovara izdvojeno je 25 milijuna kuna za potpore poduzetnicima iz gradskog proračuna. Ukoliko tome pridodamo potpore koje su isplaćene putem Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara to bi u konačnici značilo da je za potpore poduzetnicima s područja grada Vukovara  od 2015. godine izdvojeno više od 60 milijuna kuna.

Kroz stalni i kontinuirani kontakt s gospodarstvenicima kreiramo mjere koje su prilagođene upravo njihovim potrebama. Sufinanciranjem troškova nastojimo pomoći poduzetnicima u njihovom poslovanju, a ujedno ih i motivirati i biti im podrška u daljnjem razvoju. Širokom lepezom mjera pomažemo poduzetnicima početnicima sufinancirati troškove osnivanja i otvaranja gospodarskog subjekta, pomažemo poduzetnicima u očuvanju njihovog poslovanja, potičemo mlade START-UP poduzetnike s kvalitetnim i dobrim idejama, potičemo zapošljavanje, jačanje konkurentnosti, razvoj inovativnih proizvoda i usluga, projekte zadruga koji doprinose unapređenju kvalitete proizvoda, proizvodnih procesa i plasmana proizvoda na nova tržišta s ciljem uspješnog brendiranja proizvoda grada Vukovara. Ovogodišnjim javnim pozivom dodijeljeno je 2,5 milijuna kuna za sufinanciranje troškova energenata i razvoja postojećih poduzetnika, a bespovratne potpore dobilo je ukupno 160 vukovarskih poduzetnika, što je rekordan broj korisnika ove vrste potpore do sada.

Kao rezultat svega u gradu Vukovaru trenutno egzistira 554 obrta što je povećanje od gotovo 72% u posljednjih 5 godina, s obzirom da je 2018. godine u Vukovaru bilo 323 obrta.

Osim poduzetnicima, Grad Vukovar potpore dodjeljuje i poljoprivrednicima te na taj način dodatno jača cjelokupno gospodarstvo Vukovara.

Program bespovratnih potpora u poljoprivredi grada Vukovara iz godine u godine je sve prepoznatljiviji što pokazuje povećanje postotka iskorištenosti proračunskih sredstava od strane poljoprivrednih gospodarstava. Osigurana sredstva za provedbu „Programa bespovratnih potpora u poljoprivredi grada Vukovara“ od 2016. do 2022. godine povećana su za 100%, a i ove je godine vukovarskim poljoprivrednicima dodijeljeno 1.000.000,00 kuna bespovratnih potpora.

S ponosom možemo reći da smo 2016. godine na području Vukovara imali 263 poljoprivredna gospodarstva, a danas ih je 444.

Turizam je još jedan od parametara koji pokazuje razvijenost Vukovara, a brojni turisti i njihove povratne informacije o vizualnom izgledu grada nam govore kako se Vukovar razvija u dobrome smjeru.

Do početka studenog u Vukovar je pristalo ukupno 290 brodova s 28.876 putnika, a u 2022. godini otvoreno je 8 novih smještajnih objekata tako da Vukovar ima 57 smještajnih objekata sa 1054 ležaja.

Također, s početkom mjeseca studenog Vukovar bilježi 29.676 dolazaka i 51.551 noćenja. U usporedbi s istim periodom 2021. godine, vidljivo je da je broj dolazaka povećan za 222%, a broj noćenja za 132%. Ako izuzmemo učenike osmih razreda  koji dolaze u Vukovar, ponovno od 1. travnja 2022.g., onda je broj dolazaka 13.382, a broj noćenja 29.856 što je povećanje od 45% u dolascima i 34% u noćenjima.

Kako odgovarate na kritike oporbenog gradskog HDZ-a vezano uz upravljanje gradom te postoji li mogućnost da u dogledno vrijeme od njih zatražite potporu za provođenje određenih projekata ili bilo kakav drugi vid suradnje?

Rezultati koje sam naveo u prethodnim odgovorima najbolje govore o mom radu, a što građani misle o vođenju Vukovara u posljednjih 8 godina jasno su rekli na prošlim lokalnim izborima. Kritika je logičan alat za kojim posežete kada nemate ideja odnosno ne nudite nikakva konkretna rješenja. Što se tiče potpore za provođenje određenih projekata, oduvijek sam govorio da razvoj Vukovara mora biti na prvom mjestu i za dobrobit naših građana spreman sam na svaku suradnju. Čak i na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća pozvao sam vijećnike HDZ-a da iskoriste sve moguće alate koje imaju kako bismo ubrzali projekte koje čekamo već godinama. Konkretno sam govorio o zastoju u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za potrebe ishođenja suglasnosti za proširenje odlagališta otpada. Ne treba zaboraviti niti Program obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture Grada Vukovara za razdoblje 2019.-2022.
godine koji je usvojila Vlada RH, međutim jednim velikim dijelom projekti koji su definirani tim dokumentom nisu niti započeli. Smatram da svatko od nas treba biti realan i osobno sam uvijek spreman pohvaliti svaki projekt koji je na dobrobit Vukovara no istovremeno očekujem da i ostali politički akteri budu realni te da se građani ne dovode u zabludu kroz taksativno nabrajanje projekata koji su Vukovaru obećani, ali nikada nisu realizirani. Kada se priča o Vukovaru, najčešće ćete čuti da se spominju milijarde kuna koje Vlada ulaže u Vukovar no kada se sve sagleda realno to baš i nije tako.

Čelnik SDSS-a Milorad Pupovac nedavno je Domovinski pokret prozvao radi pokušaja osporavanja legitimnosti manjinskih mandata u Hrvatskom saboru, uz sugestiju da takve pokušaje treba zaustaviti. Doživljavate li takve poruke i kao svojevrsnu prijetnju te kako odgovarate na spomenute prozivke ?

Gospodin Milorad Pupovac bi bio najsretniji kada bi mogao zaustaviti Domovinski pokret, ponajviše zbog toga što imamo nultu stopu tolerancije na licemjernu politiku koju vodi i to argumentirano i jasno komuniciramo prema javnosti. Naime, interese manjine koju bi trebao zastupati, g. Pupovac pozicionira vrlo nisko na svom rangu prioriteta. Nažalost, kao član vladajuće koalicije zajedno s donedavnim potpredsjednikom Vlade protiv kojeg je podignuta optužnica, itekako se  pobrinuo za interese svoje stranke i stranačkih kolega. Rezultat je to trgovačke koalicije kojoj odgovara ovakav izborni zakon no iskreno se nadam da će se u okviru donošenja novog zakona kojim će se definirati izborne jedinice, regulirati i ovo pitanje. Naime, ako nam je polazna točka činjenica da svaki čovjek u Hrvatskoj, bio on pripadnik većinskog ili manijskog naroda vrijedi jednako, onda sukladno tome za sve trebaju vrijediti ista pravila. Ako se ide u izmjene zakona zato što glas jednog glasača u V. izbornoj jedinici ne može i ne smije vrijediti više od glasa iz primjerice IX. izborne jedinice, onda svakako niti glas nacionalnih manjina ne može i ne smije vrijediti više od glasova većinskog naroda. Sve suprotno od toga bilo bi ponižavajuće za većinski narod u RH.

Podržavate li pokretanje Centra dr. Ivana Šretera s ciljem poticanja procesuiranja ratnih zločina od strane JNA i paravojnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske 1991. godine te od kakvog će značaja u slučaju pozitivnog ishoda ono biti za sve žrtve Domovinskog rata?

Apsolutno podržavam pokretanje Centra i cijenim sav trud koji je naš saborski zastupnik Stipo Mlinarić Ćipe uložio u realizaciju ovog projekta. Moram ipak reći da je žalosno što niti 30 godina nije bilo dovoljno državnim institucijama da riješe ova pitanja. Nažalost, upravo to nečinjenje najveće je razočaranje za sve građane kojima onda ne preostaje ništa drugo nego uzeti stvari u svoje ruke i preuzeti na sebe taj posao koji su davno trebale odraditi institucije. To je paradoks našeg društva i najbolje pokazuje odnos države prema svima onima koji su na bilo koji način stradali tijekom Domovinskog rata u RH. Koliko entuzijazma i volje ima u svima nama koji već godinama ukazujemo na taj maćehinski odnos, najbolje pokazuje osnivanje ovog Centra. Siguran sam da je to ogroman posao i da će s te pozicije biti duplo teže napraviti neke pomake, međutim ukoliko se svi pomirimo s tim nečinjenjem bojim se da će ta priča zauvijek ostati bez epiloga. Na ovaj način ćemo zasigurno dati svoj doprinos, ali istovremeno ćemo poslati jasnu poruku državnim institucijama da je sramotno što se ovim važnim pitanjima moraju baviti pojedinci, domoljubi koji to rade iz čistog osjećaja zahvalnosti i poštovanja prema svima onima kojih više nema.

Povezane vijesti

Politika

SLAVONSKI BROD – Građani i građanke iz cijele Hrvatske jučer su se okupili na slavonskobrodskom korzu na skupu Domovinskog pokreta „Ustani i ostani!“, a...

Politika

Kako izvještava portal Zagrebi Plenkovićev miljenik Barbarić uspio je zbog svojeg bahatluka ujediniti i Državni inspektorat Mikulića i DORH pod vodstvom Šipek da se...

Top Tema

Dokaz da SDP kani svoju političku budućnost graditi uz pomoć mladih, obrazovanih i perspektivnih članova najbolje se ogleda na primjeru grada Varaždina time što...

Politika

Redakcija je u posjedu ekskluzivne fotografije nastale na čuvenom Saboru HDZ-a u Lisinskom kada je Plenković uz asistenciju Milijana Brkića poručio Karamarku da stranku...

Kolačići nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje kolačića. Vidi više


Kolačići (COOKIES)
Kako bi ova web stranica radila ispravno te da bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na Vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (cookies) . Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu, no prema odredbama Europske unije od 25. ožujka 2011. obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.
Što je kolačić?
Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.
Kolačići mogu spremati širok raspon informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili adresa e-pošte). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promjeniti postavke internetskog preglednika tako da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, da pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internetskog preglednika i slično.
Kako onemogućiti kolačiće
Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem internetskome pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, ovisi o internetskom pregledniku kojeg koristite.
Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama Vipneta.
Što su privremeni kolačići?
Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.
Što su stalni kolačići?
Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i zaporka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.
Što su kolačići od prve strane?
Kolačići prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.
Što su kolačići treće strane?
Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili bilo koje druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje interneta u marketinške svrhe.
Da li objektivno.hr koristi kolačiće?
Da, s primarnim ciljem kako bi naše web stranice vam omogućile bolje korisničko iskustvo.
Kakve kolačiće koristi objektivno.hr i zašto
Privremeni kolačići (engl. Session cookies) – to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internetski preglednik. Objektivno.hr ih koristi da omogući pristup sadržaju i omogući stvari koje možete učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na objektivno.hr. Trajni kolačići (engl. Persistent cookies) – obično imaju datum isteka daleko u budućnosti te će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Objektivno.hr koristi trajne kolačiće za funkcionalnosti kao što su “Ostanite prijavljeni”, što korisnicima olakšava pristup stranicama kao registriranom korisniku. Također koristimo trajne kolačiće kako bi bolje razumjeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati stranicu prema vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.
Da li na web-stranici ima kolačića treće strane?
Ima nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići postavljeni su za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Za mjerenje posjećenosti objektivno.hr koristi Google analytics. Ako želite onemogućiti da vam navedeni servis spremaju kolačiće, možete to učiniti: Google Analytics Opt-out.
Objektivno koristi kolačiće u svrhu oglašavanja vlastitih proizvoda i usluga, te usluga i proizvoda svojih partnera koji bi korisnika mogli zanimati. Prikazivanje oglasa koje korisniku dostavlja objektivno.hr ili partner omogućuje se putem kolačića koje objektivno.hr, odnosno treća strana može postaviti u Web-preglednik korisnika. Korisnik uvijek može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg Web preglednika.
Dodatne informacija oko isključivanja kolačića
Trenutno postoji nekoliko web-stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

Zatvori