Connect with us

Upišite traženi pojam

Na slici: Renata Sabljar Dračevac, izvor: sabor.hr

Intervju

INTERVJU dr. RENATA SABLJAR DRAČEVAC: Slažem se s konstatacijom Dražena Jurkovića da se preuzimanje bolnica može tumačiti i kao hrabar potez ministra Vilija Beroša, jer će sva odgovornost ubuduće biti na njemu

S trenutnom predsjednicom jednog od ključnih saborskih odbora i zastupnicom iz redova Socijaldemokrata, inače specijalisticom psihijatrije iz Zadra porazgovarali smo na temu najavljenog prelaska lokalnih bolnica pod ingerenciju države, prijepora onih koji se toj odluci protive, iskorištenosti EU fondova u zdravstvu, a poseban naglasak stavili smo na dugogodišnje nastojanje zastupnice Sabljar Dračevac da se poboljša skrb palijativnih bolesnika. Na to je u pozitivnom smislu na posljednjem aktualnom satu reagirao i premijer Plenković, čime će nakon SDP-ove Boške Ban Vlahek, naša sugovornica postati druga oporbena zastupnica čija će za zajednicu u cjelini korisna inicijativa s velikom vjerojatnošću biti ispunjena.

Koje su planirane točke sljedeće sjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku kojim predsjedate?

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku u narednom periodu raspravljat će na svojim redovnim sjednicama u okviru svoje nadležnosti i djelokruga o točkama s Dnevnog reda 18. sjednice Hrvatskoga sabora. Tako je prva točka o kojoj ćemo raspravljati već sutra: Prijedlog odluke o razrješenju pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Također ćemo pod točkom razno odlučiti o tematskim sjednicama koje ćemo imati na dnevnom redu u narednom periodu.

Slijede nam tematske sjednice na temu: rastućeg problema bolesti retine i gubitka vida, unapređivanja primarne zdravstvene zaštite kroz osiguravanje dostupnosti usluga djelatnosti zdravstvene njege u kući, predstavljanje smjernica za razvoj javnih politika u zdravstvu, moždanog udara u žena i dr.

Hoćete li se na istoj dotaknuti i trenutno najaktualnije teme zdravstvenog sustava da država planira početkom iduće godine na sebe preuzeti osnivačka prava županijskih, općih i specijalnih bolnica?

Ne, jer tu već postoji odluka odnosno zakon koji je stupio na snagu, a o kojem smo već raspravljali. Osobno mislim da mijenjanje vlasništva neće ništa značajno poboljšati u tim ustanovama. Kada bi rad koji obavljaju bolnice bio adekvatno plaćen, bolnice ne bi bile u dugovima. 

Nisam sigurna da će se sve riješiti kroz objedinjenje javne nabave! Na to smo se obvezali Nacionalnim planom oporavka i otpornosti – da će se do 2026. godine više od 85 posto ukupne potrošnje u zdravstvu realizirati putem zajedničke javne nabave, što je reformski dio Plana oporavka i otpornosti bez kojeg nema investicijskog dijela – povlačenje sredstava iz NPOO-a.

Kako tumačite prijepor određenih čelnika jedinica lokalne samouprave po tom pitanju?

Shvaćam čelnike osobito one koji su puno ulagali u ustanove kako bi podigli kvalitetu usluge,  a sada to postaje ponovno državno.

Znamo da su gorljivi protivnici prepuštanja svojih bolnica državi Istarska, Međimurska i Dubrovačko-neretvanska županija, čiji su se župani izrijekom izjasnili da su protiv centralizacije tog dijela zdravstvenog sustava. Smatraju da će donošenje ovakvih rješenja pridonijeti centralizaciji države – ovaj put u sektoru zdravstva. Tako će se npr.: o zdravstvenoj zaštiti u Međimurju odlučivati u Zagrebu, a ne u Međimurju. Županijske bolnice su kako navode i primjer i dio njihovog identiteta, u ovom slučaju međimurskog identiteta – a važno je i to da su je Međimurci, kako kažu, sami platili i gradili te red je da oni njome i upravljaju.

Izdvojila bih na tu temu citat dr. Dražena Jurkovića, predsjednika Udruge poslodavaca u zdravstvu: „Ovakva promjena mogla bi se gledati i kao hrabar potez ministra Vilija Beroša, jer će sva odgovornost ubuduće biti na njemu. Dakle, glavna adresa za liste čekanja, za financijsko stanje zdravstvenih ustanova, za uvjete rada, kadroviranje, i sve ono za što su sada odgovorni osnivači, odnosno županije i gradovi, bit će adresa Ministarstvo zdravstva i adresa ministra Beroša!“

Vjerujete li da bi provedba istog ipak mogla polučiti pozitivne efekte s obzirom na najavu da se time namjerava omogućiti financijska održivost bolnica uz stvaranje centara izvrsnosti, dodatne kategorizacije bolnica te nove mreže javnozdravstvene zaštite?

Odvojila bi procese od vlasništva. Oni se svakako mogu i moraju odvijati bez obzira na vlasništvo. Ti procesi odvijali bi se bez obzira na vlasništvo. 

Smatram da je to sve prije svega  pravno složeno i da će biti potrebno neko vrijeme da se prilagodimo i da se sve odradi, jer će  sada većinu Upravnog vijeća imati država, a ne županija. Potpuno je jasno da će i dio ravnatelja, osobito onih koje su postavile lokalne uprave u kojima čelni ljudi nisu iz HDZ-a, biti smijenjen.

Na posljednjem aktualnom satu premijer Plenković se u potpunosti složio s vama u pogledu značajnijeg unapređenja sustava palijativne skrbi te vas je pozvao da u suglasju s ministrom Berošem i sami doprinesete tom procesu. Vjerujete li da će nakon premijerovog javnog obećanja to doista krenuti u pravom smjeru?

Iskreno se nadam. Problematika palijativne skrbi je kompleksna i zahtjeva ozbiljnu suradnju više resora. Važno je da se to stalno naglašava i da građani shvate važnost ove teme te konstantno traže svoja prava.  

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku je 21. listopada  2022.  održao 75. tematsku sjednicu  pod nazivom „Što možemo unaprijediti u palijativnoj skrbi u Republici Hrvatskoj?“ Možete li nam spomenuti zaključke navedene sjednice.

U raspravi su naglašeni problemi koje svakako treba čim prije otkloniti a to su: nepovezanost sustava koji pruža palijativnu skrb,  odnosno potreba uključivanja svih dionika sustava. Ovdje je važna međuresorna suradnja i integrirani pristup; znači ne samo zdravstveni sustav, nego i sustav socijalne zaštite, lokalna i regionalna zajednica i udruge (odnosno volonteri). Svakako treba povećati kapacitete (broj postelja), a neophodna je i edukacija kadra. Međutim i tu je problem, jer smo zapravo kadrovski potkapacitirani,  odnosno nedostaje nam kadra koji je uključen u rješavanje pitanja tog izazovnog područja. Istaknuta je važnost i potreba donošenja operativnih protokola oko načina suradnje stručnjaka na terenu i konkretna podjela poslova, a kao ključno pitanje istaknuo je osiguravanje i osnaživanje izvaninstitucionalne brige i pružanje usluga palijativnim pacijentima. Svi smo se složili da palijativna skrb treba biti svima dostupna i besplatna!  Uvažavajući sve to, svakako je potrebno donijeti novi Nacionalni program razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj (zadnji je do 2020.)

Prijedlozi zaključaka za Saborski odbor za zdravstvo i socijalnu politiku- palijativna skrb:

1.         Proglašenje Nacionalnog dana palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj (to će ići na Plenarnu sjednicu )

2.         Standardizacija programa edukacije iz palijativne skrbi na osnovnoj i naprednoj razini s propisanim sadržajem, brojem sati i kompetencijama, koji uključuje i praktično učenje u obliku radionica, kliničke prakse i drugo.

3.         Standardizacija programa edukacije iz palijativne skrbi za volontere, uključujući i volontere za vulnerabilne skupine te sustavna organizacija provedbe edukacije i uključivanje volontera u palijativnu skrb u zdravstvenim ustanovama

4.         Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara-medicinskih tehničara u palijativnoj skrbi s definiranim kompetencijama

5.         Izmjena i dopuna Pravilnika o standardima i normativima za obavljanje zdravstvene djelatnosti s proširenjem sastava mobilnog palijativnog tima: psiholog i socijalni radnik te prema potrebi i profesionalci drugih struka

6.         Veća dostupnost palijativne skrbi kroz ugovaranje druge smjene rada mobilnih palijativnih timova ili ugovaranje druge medicinske sestre-medicinskog tehničara u mobilnom palijativnom timu na puno radno vrijeme, zbog nemogućnosti osiguranja dovoljnom broja  doktora medicine na puno radno vrijeme u mobilnom palijativnom timu 

7.         Definiranje uloge svih postojećih službi u osiguravanju palijativne skrbi 24/7/365

8.         Izmjena i dopuna Pravilnika o standardima i normativima za obavljanje zdravstvene djelatnosti za bolničku palijativnu skrb s definiranim palijativnim jedinicama-odjelima palijativne skrbi radi specifičnih uvjeta pružanja skrbi, pristupa obitelji, dodatno educiranog osoblja, a bez palijativnih postelja integriranih na drugim odjelima, odnosno poticanje formiranja palijativnih odjela u bolnicama

9.         Izmjena i dopuna Zakona o volontiranju na način da se doda da zdravstvene ustanove u suradnji s organizacijama civilnog društva mogu biti organizator volontiranja i da se potiče sektorsko volontiranje, posebno u zdravstvenom i socijalnom sustavu

10.       Valorizacija uvjeta rada u palijativnoj skrbi- dodatak na uvjete rada za rad na terenu, rad s posebno teškim i umirućim bolesnicima i njihovim njegovateljima te multidimenzionalnu skrb (fizička, psihička, duhovna, socijalna), više dana godišnjeg odmora, organiziranje supervizije kao zaštitu od “izgaranja” i drugo 

11.       Izrada i implementacija indikatora kvalitete za palijativnu skrb 

12.       Sustavna implementacija informatičkog programa za palijativnu skrb u centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske (CEZIH) i bolničke informatičke sustave (BIS)

13.       Integracija palijativne skrbi u sustav socijalne skrbisufinanciranje zdravstvenih usluga stacionarnog smještaja korisnika domova socijalne skrbi, kadrovski normativ sukladan Pravilniku o standardima i normativima za obavljanje zdravstvene djelatnosti s obaveznom završenom edukacijom iz palijativne skrbi

14.       U daljnjem razvoju palijativne skrbi povezivanje sustava zdravstva sa sustavom socijalne skrbi i obrazovnim sustavom

15.       U daljnjem razvoju palijativne skrbi povezivanje sustava zdravstva sa europskim fondovima

16.       Senzibilizacija javnosti o palijativnoj skrbi

Smatrate li dobrim primjerom iskorištenosti EU fondova nabavu brodica hitne medicinske pomoći kakva je prije koji dan isporučena službi na Malom Lošinju, a istovjetne su dosad isporučene Dubrovniku, Rabu i Zadru iz kojeg dolazite?

Izrazito dobar način iskorištavanja sredstava. Otočno stanovništvo je izolirano i u slučaju hitnoće može se do bolnice doći u primjerenijem vremenu, što svakako ima veliko značenje u pružanju pomoći i spašavanju života. Nama u Zadarskoj županiji zbog velikog broja otoka u zadarskom arhipelagu to je značajna pomoć u pružanju zdravstvene skrbi i  kvaliteti života otočnog područja ili otočnog arhipelaga.

Povezane vijesti

Vijesti

Pilot projekt preventivnih zdravstvenih pregleda, proveden ove godine u pet županija, pokazao je da više od dvije trećine pregledanih građana ima zdravstvene probleme te...

EU fondovi

Ministar Šime Erlić i slovenski ministar kohezije i regionalnog razvoja Aleksander Jevšek sudjelovali su jučer na prvom sastanku Europske grupacije za teritorijalnu suradnju „Putevi...

Vijesti

Gostujući u Dnevniku HRT-a ministar zdravstva Vili Beroš rekao je kako postoje određene indicije što bi mogao biti uzrok trovanja građana, dodavši kako je...

EU fondovi

U organizaciji Europske urbane inicijative (EUI), instrumenta Europske komisije za potporu urbanoj dimenziji kohezijske politike u razdoblju 2021. – 2027. godine, te Ministarstva regionalnoga...

Kolačići nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje kolačića. Vidi više


Kolačići (COOKIES)
Kako bi ova web stranica radila ispravno te da bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na Vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (cookies) . Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu, no prema odredbama Europske unije od 25. ožujka 2011. obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.
Što je kolačić?
Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.
Kolačići mogu spremati širok raspon informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili adresa e-pošte). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promjeniti postavke internetskog preglednika tako da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, da pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internetskog preglednika i slično.
Kako onemogućiti kolačiće
Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem internetskome pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, ovisi o internetskom pregledniku kojeg koristite.
Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama Vipneta.
Što su privremeni kolačići?
Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.
Što su stalni kolačići?
Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i zaporka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.
Što su kolačići od prve strane?
Kolačići prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.
Što su kolačići treće strane?
Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili bilo koje druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje interneta u marketinške svrhe.
Da li objektivno.hr koristi kolačiće?
Da, s primarnim ciljem kako bi naše web stranice vam omogućile bolje korisničko iskustvo.
Kakve kolačiće koristi objektivno.hr i zašto
Privremeni kolačići (engl. Session cookies) – to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internetski preglednik. Objektivno.hr ih koristi da omogući pristup sadržaju i omogući stvari koje možete učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na objektivno.hr. Trajni kolačići (engl. Persistent cookies) – obično imaju datum isteka daleko u budućnosti te će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Objektivno.hr koristi trajne kolačiće za funkcionalnosti kao što su “Ostanite prijavljeni”, što korisnicima olakšava pristup stranicama kao registriranom korisniku. Također koristimo trajne kolačiće kako bi bolje razumjeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati stranicu prema vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.
Da li na web-stranici ima kolačića treće strane?
Ima nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići postavljeni su za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Za mjerenje posjećenosti objektivno.hr koristi Google analytics. Ako želite onemogućiti da vam navedeni servis spremaju kolačiće, možete to učiniti: Google Analytics Opt-out.
Objektivno koristi kolačiće u svrhu oglašavanja vlastitih proizvoda i usluga, te usluga i proizvoda svojih partnera koji bi korisnika mogli zanimati. Prikazivanje oglasa koje korisniku dostavlja objektivno.hr ili partner omogućuje se putem kolačića koje objektivno.hr, odnosno treća strana može postaviti u Web-preglednik korisnika. Korisnik uvijek može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg Web preglednika.
Dodatne informacija oko isključivanja kolačića
Trenutno postoji nekoliko web-stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

Zatvori