HRVATSKA KAO OVRŠNI ELDORADO: Smiju li nam isključivati vodu, struju, plin? NE!

U ovršnom paklu u kojem živi nas nešto manje od četiri i pol milijuna duša ove zemlje, (doduše taj broj je sve manji poradi iseljavanja), postalo je normalno da se svakodnevno iskopčava struja, zakida na vodi, plinu itd. Ovršni zakon od prije nekoliko godina donio je novosti koje su otvorile nebrojene mogućnosti i još nebrojenije […]

U ovršnom paklu u kojem živi nas nešto manje od četiri i pol milijuna duša ove zemlje, (doduše taj broj je sve manji poradi iseljavanja), postalo je normalno da se svakodnevno iskopčava struja, zakida na vodi, plinu itd. Ovršni zakon od prije nekoliko godina donio je novosti koje su otvorile nebrojene mogućnosti i još nebrojenije kombinacije za vršenje terora nad građanima ove zemlje, bez ikakve odgovornosti. Tako smo svjedoci da se desecima tisuća naših sugrađana šalju rješenja o ovrhama, a onda, kada se u roku od osam dana na to rješenje ne žale, na građane kreće stampedo pod nazivom “grabež i otimačina”.

Razni ovršitelji, trče jedan preko drugog kako bi prvi stali u red na “ovrhu općenito nad imovinom ovršenika”. Najmilija im je lova, šuška, pare, keš, gotovina, ali nisu im mrske niti nekretnine. Zašto tolika jagma za ovrhama? Jer ovrhama se oduzima tri puta više. Ovršni zakon tako, putem FINA-e, funkcionira po principu „tko prvi, njegova djevojka”.

„Pravni subjekti” poput HRT-a, koji nam na silu prodaje „televizijsku pretplatu”, ili na primjer pravna fikcija koja sebe naziva „Grad Osijek” (kao da čeljad ne zna što je kao i bilo drugi grad), koji pak prodaje fiktivne i nikad izvršene uslugu poput „uređenja voda”, najčešće vrše financijski teror nad osiromašenim ljudima isključivo putem ovrha, no postoje i kompanije koje pored financijskog tlačenja mogu, jer imaju tu i takvu moć u rukama, nad građanima vršiti i pravi zločin. Naravno da to i rade. Radi se o isključivanju struje, vode, plina i drugih energenata. U raznoraznim tvrtkama, kad im kažete da čovjek bez vode ne može živjeti, uputiti će vas da si kupite vodu.

No, za one koji su se našli u financijskoj situaciji u kojoj ne mogu plaćati vodu, struju, grijanje, i koji jedva preživljavaju, jer i država sama kaže da je kriza, te stoga priznaje svoj klimavi status, valja znati što se smije, a što ne.
Služeći se nedorečenim Ovršnim zakonom podložnim raznim tumačenjima nad građanima Hrvatske provodi se do sada neviđen teror. No, je li zaista sve u skladu sa zakonom i smiju li nam uskraćivati elementarne usluge?
Odgovor je – ne. Jer je protuzakonito. Dakle što građanin treba činiti kako bi se zaštitio?

U Hrvatskoj su toliki zakoni „pali” na Ustavnom sudu već, da je to postao dio folklora.

Ovršni zakon je vrlo blizu rasnim zakonima. Nećemo stići do plinskih komora, jer ne pripadamo određenoj skupini, no on nosi teške diskriminacije onih koji pripadaju skupini siromašnih, nezaposlenih, ne svojom krivnjom, već krivnjom države koja je donijela diskriminacijske zakone.

Direktive EU, čija smo „ponosna” članica, kod nas se, naime, ne provode. Znači li to da smo htjeli biti članicom EU samo zato da bismo se folirali po susjedstvu? Jer, ako smo dio te Unije, onda se trebamo i ponašati u skladu s prvavilima istoga.

Nema iskopčavanja struje i plina

Prema EU direktivama, “u vremenima krize ne smiju biti isključeni struja i plin”, jer se zna da su isključivanje struje i pline protivni odredbama Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i UN-ove Opće deklaracije o ljudskim pravima. Kada bi po EU počeli isključivati vodu i struju, uslijedila bi lavina tužbi koje bi dovele do nesagledivih posljedica. Hrvatska ne poštuje EU direktivu niti UN-ovu opću deklaraciju o ljudskim pravima.

Ustav RH

No, i bez ova dva dokumenta, imamo mi u Hrvatskoj i svoj Ustav, koji je iznad svih zakona, a koji nam također pruža određenu zaštitu. Kazneni zakon RH, članak 216. kaže: “Uništenje ili oštećenje javnih naprava”: Tko uništi, ošteti, izmijeni, učini neuporabljivim, ukloni, isključi ili ometa u radu napravu javne uporabe za vodu, toplinu, plin, električnu ili drugu energiju, ili elektroničku komunikacijsku opremu i time izazove poremećaj u redovitom životu stanovništva, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Pa nadalje: „Tko kazneno djelo iz stavka 1., 2 ili 3 ovog članka počini iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine”.
UN-ova Opća deklaracija o ljudskim pravima kaže u svom Članku 3: „Svatko ima pravo na život, slobodu i osobnu sigurnost”.
U Hrvatskoj takve sigurnosti nema, napose osobne, ako se isključe plin ili struja, kao izravne posljedice.
Nadalje u Članku 5. stoji”: “Nitko ne smije biti podvrgnut mučenju ili okrutnom nečovječnoj ili ponižavajućem postupku ili kazni”
„Ostavljanje čovjeka ili obitelji, koji su u teškoj financijskoj situaciji i ne mogu platiti račune, bez vode i struje okrutno je, nečovječno i ponižavajuće”.
U Hrvatskoj će vas deložirati bez puno pitanja specijalci i baciti na ulicu. Je li to poštivanje UN-ove deklaracije? Nije.
„Članak 7. kaže: „Svi imaju pravo na jednaku zaštitu od bilo kojeg oblika diskriminacije kojim se krši ova Deklaracija, kao i od svakog poticanja na takvu diskriminaciju.”
Ovo bi trebalo značiti da imamo pravo na zaštitu od diskriminacije, a tu bi nam zaštitu trebala pružiti država, odnosno policija čija je zadaća štititi ustavnopravni poredak RH. UN-ova deklaracija o ljudskim pravima je dio ustavnopravnog poretka RH.

Članak 17. kaže pod točkom 2: „Nitko ne smije biti samovoljno lišen svoje imovine.”

Nadalje u Članku 25 stoji: 1. „Svatko ima pravo na životni standard koji odgovara zdravlju i dobrobiti njega samoga i njegove obitelji, uključujući prehranu, odjeću, stanovanje, liječničku njegu i potrebne socijalne usluge, kao i pravo na zaštitu u slučaju nezaposlenosti, bolesti, nesposobnosti, udovištva, starosti ili nekog drugog životnog nedostatka u uvjetima koji su izvan njegova nadzora.”

Ako vam isključe vodu, plin, struju Hrvatska krši konvencije UN-a, i pravo na životni standard koji odgovara zdravlju i dobrobiti vas i vaše obitelji.
U Članku 25 opet stoji: „Materinstvu i djetinjstvu pripada posebna skrb i pomoć. Sva djeca, ona rođena u braku kao i ona koja su rođena izvan njega, moraju uživati istu socijalnu zaštitu.”
Dakle ako se iskopča struja, voda, plin krše se prava majki i djece.

EU konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Što o pravima kaže, jasno na papiru Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda?
U članku 3. Stoji jasno naznačeno „da se ne smije podvrgnuti mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kazni, dok Članak 8 kaže: „Svatko ima pravo na poštovanje svog privatnog i obiteljskog života, doma i dopisivanja”.
Posebno treba obratiti pažnju na Članak 13; „Svatko čija su prava i slobode koje su priznate u ovoj Konvenciji povrijeđene ima pravo na djelotvorna pravna sredstva pred domaćim državnim tijelom čak i u slučaju kada su povredu počinile osobe koje su djelovale u službenom svojstvu”, pa i Članak 14., koji govori o „Uživanju prava i sloboda koje su priznate u ovoj Konvenciji osigurat će se bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi, kao što je spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijed, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno podrijetlo, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje ili druga okolnost.”

Prenijeli smo samo mrvu Konvencije koju možete pročitati na http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/1997_10_18_120.html, a tekst UN-ove Opće deklaracije o ljudskim pravima možete pročitati i upoznati se sa svojim elementarnim ljudskim i neotuđivim pravima na http://www.ffzg.unizg.hr/hre-edc/Deklaracijaljp.pdf

Što kaže Ustavni sud o isključenju?

Pogledajmo sada što Ustavni sud RH kaže o prisilnom isključenju vode:

“… Stoga je stajalište Ustavnog suda da donositelj Odluke uređivanjem normativnog sadržaja članka 5. Odluke nije mogao autonomno, bez zakonskog ovlaštenja urediti uvjete za prisilno isključenje vode kada korisnik ne plati cijenu za izvršenu uslugu, odnosno potrošenu pitku vodu.
Slijedom svega iznesenog, Ustavni sud utvrđuje da je članak 5. Odluke u nesuglasnosti s Ustavom i Zakonom, čime je povrijeđeno načelo ustavnosti i zakonitosti propisano člankom 5. stavkom 1. Ustava, te načelo zakonitosti propisano člankom 134. stavkom 3. Ustava.
9. Na temelju članka 55. stavka 1. Ustavnog zakona odlučeno je kao u točki I. izreke odluke.”

Spomenuta točka I. izreke odluke Ustavnoga suda pak glasi:
“Pokreće se postupak ocjene suglasnosti s Ustavom i zakonom te se ukida članak 5. Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga (List “Opatija” broj 72/00.).”

Dakle, ova odluka se ne odnosi samo na komunalno poduzeće iz Opatije, nego općenito na uvjete za prisilno isključenje vode kada korisnik ne plati cijenu za izvršenu uslugu, odnosno potrošenu pitku vodu.

Tekst o tome pročitajte na http://www.hazud.hr/ustavni-sud-zabranio-prisilno-iskljucenje-vode-struje-i-plina-jos-2007-godine/

Tek mali naputak o tome da kada znate sve ovo, nikakav HEP, Vodovod ili bilo tko tko vas je lišio osnovnog životnog standarda, radi protuzakonite radnje bez kažnjavanja. Ustavni sud ih dokida.

I na kraju, što vam je činiti kada vam spomenuti dođu na iskopčavanje vaših temeljnih ljudskih prava i slobode, vode, struje, plina itd.?

Pustite li ih u dom, time ste dali usmenu suglasnost, da se slažete s njihovim radnjama. Pozovite se pri tome na Članak 34, Ustava RH koji kaže:

“Dom je nepovrediv”.

Samo sud može obrazloženim pisanim nalogom utemeljenim na zakonu odrediti da se dom ili drugi prostor pretraži.
Pravo je stanara da on ili njegov zastupnik i obvezatno dva svjedoka budu nazočni pri pretrazi doma ili drugoga prostora.
U skladu s uvjetima što ih predviđa zakon, redarstvene vlasti mogu i bez sudskog naloga ili privole držatelja stana ući u dom ili prostorije te izvršiti pretragu bez nazočnosti svjedoka, ako je to neophodno radi izvršenja naloga o uhićenju ili radi hvatanja počinitelja kaznenog djela odnosno otklanjanja ozbiljne opasnosti po život i zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega.
Pretraga radi pronalaženja ili osiguranja dokaza za koje postoji osnovana vjerojatnost da se nalaze u domu počinitelja kaznenog djela, može se poduzeti samo u nazočnosti svjedoka.”

Dakle, nikakvi djelatnici nikakvog Vodovoda, HEP-a i ostalih ne mogu niti pod kojim uvjetima iskopčati vam struju niti ući u vaš dom. No tu se priča neće završiti. Vratiti će se s drugim vozilom i opremom i u drugom sastavu, s nalogom za isključenje izvana (bez ulaska u vaš dom). Taj nalog je interni dokument njihove tvrtke i ne predstavlja pravni dokument, te je samim time pred zakonima i sudovima bezvrijedan, odnosno ništavan.
Kako bi vas ipak iskopčali i eliminirali, jer im niste dali suglasnost, moraju dirati po napravama javne uporabe, što ne smiju jer im to pak brani Kazneni zakon. Pretpostavlja se da nitko ne zna da je to kazneno djelo – čak niti djelatnici tvrtke koji vas dolaze isključiti, izuzeti iz sistema. Možda čak niti ne znaju u njihovoj pravnoj službi.

Upozorite ih, da krše Članak 216., Kaznenog zakona za koji je propisana kazna od 6 mjeseci do pet godina zatvora za onoga koji osobno, imenom i prezimenom učini spornu radnju ili u njoj na bilo koji način sudjeluje (tekst Članka 216. KZ napisan je ranije u ovom tekstu).

Pozovite policiju za zaštitu svojih prava od nepoznatih osoba

Policija, naime, suprotno mišljenju mnogih, postoji zbog vas, a ne vi zbog njih. Oni štite vaša zakonom zajamčena prava. Prijavite kazneno djelo, za koje su osobno odgovorne osobe na terenu, ne HEP, ne Vodovod, već baš izvršitelji naloga, kao i njihov nalogodavac. “Dečki koji samo rade svoj posao”, bačeni su u “vatru” od svoje tvrtke, niti ne znajući da mogu završiti u zatvoru, “opaljeni kaznom”. Naime, neznanje ne abolira nikoga. Policija mora izaći na mjesto događaja po hitnom postupku, jer ste u konfliktu s ljudima, koji vam prijete vašom zajamčenom slobodom, a koje nikada prije niste vidjeli. Čim policija dođe, recite da su vam protuzakonito prijetili da će vam isključiti struju, predočite policajcima Članak 216. KZ-a (mada bi ga oni morali znati) i tražite da od svih uzmu osobne podatke kako biste protiv njih mogli podnijeti kaznenu prijavu. Inzistirajte na tome, jer policija mora štititi ustavnopravni poredak države, a koji je Republika Hrvatska propisala. Policija mora uzeti njihove podatke i sačiniti zapisnik.

Morate znati svoja prava, neznanje ne abolira nikoga 

U svim naputcima budite uporni, jer upornost se isplati. Morate znati svoja prava i morate uvijek reagirati. Ukoliko ne reagirate, smatrat će da se slažete s njihovim vanzakonskim propisima.

Ustav RH u cijelosti pročitajte na: http://www.zakon.hr/z/94/Ustav-Republike-Hrvatske.

Ovim se člankom pozivamo na Članak 38. Ustava Republike Hrvatske, kojim se jamči sloboda mišljenja i izražavanja misli.

 

POPULARNE KATEGORIJE

Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Vidi više

Cookies Kolačići (COOKIES) Kako bi ova web stranica radila ispravno te da bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na Vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (cookies) . Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu, no prema odredbama Europske unije od 25. ožujka 2011. obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne. Što je kolačić? Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Kolačići mogu spremati širok raspon informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili adresa e-pošte). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promjeniti postavke internetskog preglednika tako da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, da pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internetskog preglednika i slično. Kako onemogućiti kolačiće Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem internetskome pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite internetski preglednik koji koristite. Chrome Firefox Internet Explorer 11 Internet Explorer 7, 8, 9, 10 Safari Opera Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama Vipneta. Što su privremeni kolačići? Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju. Što su stalni kolačići? Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i zaporka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama. Što su kolačići od prve strane? Kolačići prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu. Što su kolačići treće strane? Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili bilo koje druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje interneta u marketinške svrhe. Da li objektivno.hr koristi kolačiće? Da, s primarnim ciljem kako bi naše web stranice vam omogućile bolje korisničko iskustvo. Kakve kolačiće koristi objektivno.hr i zašto Privremeni kolačići (engl. Session cookies) – to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internetski preglednik. Objektivno.hr ih koristi da omogući pristup sadržaju i omogući stvari koje možete učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na objektivno.hr. Trajni kolačići (engl. Persistent cookies) – obično imaju datum isteka daleko u budućnosti te će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Objektivno.hr koristi trajne kolačiće za funkcionalnosti kao što su “Ostanite prijavljeni”, što korisnicima olakšava pristup stranicama kao registriranom korisniku. Također koristimo trajne kolačiće kako bi bolje razumjeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati stranicu prema vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika. Da li na web-stranici ima kolačića treće strane? Ima nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići postavljeni su za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Za mjerenje posjećenosti objektivno.hr koristi Google analytics. Ako želite onemogućiti da vam navedeni servis spremaju kolačiće, možete to učiniti: Google Analytics Opt-out. Objektivno koristi kolačiće u svrhu oglašavanja vlastitih proizvoda i usluga, te usluga i proizvoda svojih partnera koji bi korisnika mogli zanimati. Prikazivanje oglasa koje korisniku dostavlja objektivno.hr ili partner omogućuje se putem kolačića koje objektivno.hr, odnosno treća strana može postaviti u Web-preglednik korisnika. Korisnik uvijek može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg Web preglednika. Dodatne informacija oko isključivanja kolačića Trenutno postoji nekoliko web-stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. http://www.allaboutcookies.org/ http://www.youronlinechoices.eu/

Close