PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Višnju Ljubičić, koja je osam godina obnašala dužnost pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Sabor je imenovao na još jedan osmogodišnji mandat. Za njezin reizbor glasovala je većina zastupnika – 92 ih je bilo “‘za”, šest suzdržanih. Na čelo neovisnog tijela za ...

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić upozorila je u srijedu kako su zabrinjavajući rezultati izbora sa samo 19 izabranih zastupnica u Hrvatski sabor jer je udio ženskih zastupnica od 12,6 posto najmanji dosad. Ako bismo podatak od 12,6 posto usporedili sa drugim zemljama, od 193 ...

Sarnavka: Milanka Opačić je katastrofa- imamo ženu ministricu socijalne skrbi, a nama još nijedan projekt nije prošao. Nije nam financirano pravno savjetovalište, u kojem imamo odvjetnice koje volontiraju, a prošle godine smo imali oko 2600 individualnih savjetovanja, s registriranim podacima ...