SPLIT: Udruga Bijeli krug Hrvatske otvorila liniju za pravnu i psihosocijalnu podršku

Udruga Bijeli krug Hrvatske, kao pružatelj pomoći žrtvama svih oblika nasilja bez obzira na spol i dob, pokreće besplatnu SOS liniju za žrtve nasilja 0800 63 29 s ciljem pružanja pravne pomoći i psihosocijalne podrške građankama i građanima ne samo grada Splita, nego i šireg dalmatinskog područja gdje dosad nije postojala ovakva vrsta socijalne usluge. Predsjednica […]

Udruga Bijeli krug Hrvatske, kao pružatelj pomoći žrtvama svih oblika nasilja bez obzira na spol i dob, pokreće besplatnu SOS liniju za žrtve nasilja 0800 63 29 s ciljem pružanja pravne pomoći i psihosocijalne podrške građankama i građanima ne samo grada Splita, nego i šireg dalmatinskog područja gdje dosad nije postojala ovakva vrsta socijalne usluge.

Predsjednica udruge Livija Plančić priopćila je u petak da se nameće potreba proaktivnog pristupa korisnicima, kako u pružanju usluga, tako i informacija o pravima i mogućnostima njihova ostvarenja, posebno u manje urbanom ili otočnom području.

SOS linija bit će otvorena od 8. siječnja svakim radnim danom od 7.30 do 19.30 sati. U njen će rad biti uključeni educirani volonteri s kojima će se, rekla je, Plančić, osigurati što duža vremenska dostupnost linije tijekom dana.

Nastavila je kako se realizacijom te aktivnosti udruge jača dostupnost socijalnih usluga onim kategorijama stanovništva koji su zbog loše materijalne situacije, ili udaljenosti od urbanog središta, u riziku od socijalne isključenosti, čime se ujedno i jača sustav podrške žrtvama i svjedocima na dalmatinskom području.

Udruga “Bijeli krug Hrvatske” osnovana je u travnju 2011. kao nevladina, neprofitna, nepolitička organizacija sa sjedištem u Splitu, čiji je osnovni cilj zaštita žrtava kaznenih djela i prekršaja bez obzira na dob i spol. Kao osnovna djelatnost u normativnim aktima Udruge predviđena je pomoć žrtvama, i to pravna, psihološka i po mogućnosti materijalna s naglaskom na djecu kao žrtve nasilja u obitelji i žrtve vršnjačkog nasilja

Kao partneri u projektima navedeni su policija, državna odvjetništva, sudovi, pravobraniteljica za djecu, centri za socijalnu skrb, obiteljski centri, kao i crkvene institucije, lokalna samouprava, škole te druge nevladine udruge sa sličnim programima.

Izvor: Hina

POPULARNE KATEGORIJE