OBRAZOVNA REFORMA: Sastanak Ekspertne radne skupine

Nakon što je Posebno stručno povjerenstvo (PSP) usvojilo Akcijski plan provedbe Strategije, održana je druga sjednica Ekspertne radne skupine (ERS). Kao prioritet, u skladu s usvojenim Akcijskim planom, prva od aktivnosti je analiza postojećega metodološkog pristupa izradi svih kurikularnih dokumenta. Raspravljalo se i o mogućnosti izrade jedinstvenoga metodološkog dokumenta. Uz metodologiju usmjerenu na ishode učenja, […]

Nakon što je Posebno stručno povjerenstvo (PSP) usvojilo Akcijski plan provedbe Strategije, održana je druga sjednica Ekspertne radne skupine (ERS).

Kao prioritet, u skladu s usvojenim Akcijskim planom, prva od aktivnosti je analiza postojećega metodološkog pristupa izradi svih kurikularnih dokumenta. Raspravljalo se i o mogućnosti izrade jedinstvenoga metodološkog dokumenta. Uz metodologiju usmjerenu na ishode učenja, raspravljano je i o mogućnosti da se ona dodatno doradi primjerima i specifičnostima područja i predmeta kako bi bile uspostavljene smislene poveznice među predmetima, područjima i međupredmetnim temama.

Budući da je jedna od učestalih primjedbi bila satnica nastavnoga predmeta i mogućnost realizacije odgojno-obrazovnih ishoda predmeta i odgojno-obrazovnih očekivanja međupredmetnih tema u sklopu zadane (postojeće) satnice, raspravljano je o različitim mogućnostima na koji način riješiti te probleme. Kao jedno od rješenja predloženo je da se kao pomoć stručnim radnim skupinama, nastavnicima i učiteljima u metodologiju ugrade, osim ishoda učenja, naziv teme/ključni sadržaj, okvirni broj sati, odgojno-obrazovni ishodi, odgojno-obrazovna očekivanja, kao i ishodi nastavnih predmeta koji su u korelaciji s temom/ključnim sadržajem.

Zaključeno je kako će ERS, kao što je to predviđeno Akcijskim planom i Strategijom, raditi na Cjelovitoj kurikularnoj reformi te neće sudjelovati u parcijalnim rješenjima.

Nakon što se doradi metodologija i donesu nacionalni kurikulumi, pristupit će se usklađivanju do sada izrađenih dokumenata, kao i izradi onih koji nisudo sada napravljeni.

POPULARNE KATEGORIJE