MZOE poziva javnost na uključenje u javnu raspravu za završnu verziju Strategije energetskog razvoja

Sukladno smjernicama Povjerenstva za izradu Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom do 2050., Energetski institut Hrvoje Požar izradio je Zelenu i Bijelu knjigu, odnosno analitičke podloge koje prethode izradi same Strategije, a za koje je provedeno javno savjetovanje. U skladu s navedenim, izrađen je Nacrt prijedloga Strategije i Strateška studija utjecaja na […]

Sukladno smjernicama Povjerenstva za izradu Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom do 2050., Energetski institut Hrvoje Požar izradio je Zelenu i Bijelu knjigu, odnosno analitičke podloge koje prethode izradi same Strategije, a za koje je provedeno javno savjetovanje. U skladu s navedenim, izrađen je Nacrt prijedloga Strategije i Strateška studija utjecaja na okoliš.

Nacrtom prijedloga Strategije redefinirani su optimalni energetski miks i razvojni energetski projekti s ciljem osiguranja energetske neovisnosti Republike Hrvatske. Također, posebna je pozornost posvećena sigurnosti opskrbe i održivosti te konkurentnosti energetskog sustava. Navedeno je usklađeno s ciljevima iz EU direktiva po pitanjima smanjenja potrošnje, smanjenja emisija stakleničkih plinova, održivosti energetskog razvoja, konkurentnosti energetskog sustava i pozitivnog investicijskog okruženja.

Ovim putem pozivamo svu zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu na Nacrt prijedloga Strategije i Strateške procjene utjecaja na okoliš. Javna rasprava se odvija od 20. svibnja do 20. lipnja 2019. godine na internetskom portalu „e-Savjetovanja“ i na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike dok će se javno izlaganje održati 4. lipnja 2019. godine, u 11:00 sati u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprava za energetiku, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Velika dvorana.

Dokumenti koji su predmet javne rasprave dostupni su na sljedećoj poveznicima:

–          https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10936,

–         https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA%20ZA%20ENERGETIKU/Strategije,%20planovi%20i%20programi/Strate%C5%A1ka%20studija%20procjene%20utjecaja%20na%20okoi%C5%A1i%20za%20Strategiju%20energetskog%20razvoja%20RH%20%20do%202030%20s%20pogledom%20na%202050.%20god.-Tre%C4%87a%20ina%C4%8Dica.pdf

–          https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA%20ZA%20ENERGETIKU/Strategije,%20planovi%20i%20programi/Strate%C5%A1ka%20studija%20procjene%20utjecaja%20na%20okoi%C5%A1i%20za%20Strategiju%20energetskog%20razvoja%20RH%20%20do%202030%20s%20pogledom%20na%202050.%20god.%20-Netehni%C4%8Dki%20sa%C5%BEetak%20-Ina%C4%8Dica%203%20pdf.pdf

S ciljem uključivanja zainteresirane javnosti, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je dana 5. studenog 2018. godine na svojim mrežnim stranicama objavilo konačni Nacrt Zelene knjige i pozvalo zainteresiranu javnost da dostavi svoje komentare. Nastavno na pristigle komentare na Nacrt Zelene knjige izrađena je konačna verzija Zelene knjige i Dokument odgovori na komentare na Nacrt Zelene knjige koji se nalaze na sljedećim poveznicama:

–         https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA%20ZA%20ENERGETIKU/Strategije,%20planovi%20i%20programi/Analiza%20i%20podloga%20za%20izradu%20Strategije%20energetskog%20razvoja%20Republike%20Hrvatske%20-ZELENA%20KNJIGA%20_kona%C4%8Dna%20verzija%20(002).pdf

–         https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA%20ZA%20ENERGETIKU/Strategije,%20planovi%20i%20programi/Zelena%20knjiga%20-%20Odgovori%20na%20zaprimljene%20komentare.pdf

U skladu s konačnom verzijom Zelene knjige je izrađena Bijela knjiga. Bijela knjiga je usuglašena, pročišćena i sažeta prezentacija postojećeg stanja i analitičkih ishoda za odabrane scenarije razvoja sukladno rezultatima Zelene knjige. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je dana 25. ožujka 2019. godine na svojim mrežnim stranicama objavilo konačni Nacrt Bijele knjige i pozvalo zainteresiranu javnost da dostavi svoje komentare. Nastavno na pristigle komentare na Nacrt Bijele knjige izrađena je konačna verzija Bijele knjige i Dokument odgovori na komentare na nacrt Bijele knjige koji se nalaze na sljedećim poveznicama:

–         https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA%20ZA%20ENERGETIKU/Strategije,%20planovi%20i%20programi/BIJELA%20KNJIGA%20–%20Analiza%20i%20podloge%20za%20izradu%20Strategije%20energetskog%20razvoja%20Republike%20Hrvatske.pdf

–         https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA%20ZA%20ENERGETIKU/Strategije,%20planovi%20i%20programi/BIJELA%20KNJIGA%20-%20Odgovori%20na%20komentare.pdf

Izvor: MZOE

POPULARNE KATEGORIJE