Impressum

Glavna urednica

Vedrana Milas
Novinari suradnici
Liljana Jazbinšek, Gorden Knezović, Marijana Matković, Zdenko Matičić, Paula Bradić, Luka Rojnić, Zvjezdana Vlašić, Katarina Todorcev – Hlača, Vanja Kačić, Istraživački tim Objektiva
Lektura i korektura
Zdenko Matičić
Fotografije u ovom broju:
Pixell
Nakladnik:
Udruga Objektivno
Palmotićeva 60
10 000 Zagreb
Uprava i Marketing
Adresa uredništva:
Palmotićeva 60
10 000 Zagreb
redakcja@objektivno.hr
Tisak:
Glas Slavonije
Distributer:
Tisak d.d. Zagreb
By